Lekciju saraksts

PAVASARA semestra lekciju saraksts 2017./2018. mācību gadam beidzot ir atrodams mūsu mājas lapā www.mlkf.rtu.lv  "Studijas/Nodarbību saraksts".

Otrā kursa tehnologu dalījumu grupās var meklēt turpat.

Par maģistru izvēles priekšmetiem, kuri nav sarakstā, interesēties profilējošās katedrās.

RKLMT0 1.kursam un RKML0 2.kursam izmaiņas sarakstā 16.01.2018.

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz adresi ilze.sparite@rtu.lv vai griezties dekanātā.

Lasīt visu rakstu

Ziemassvētku lekcija 2017

Kāpēc nepieciešama ķīmija? Kādas noderīgas vielas atrodamas dabā? Kur tās pielieto? Plašāk uz šiem jautājumiem uzzināsiet atbildes pirms Ziemassvētkiem rīkotajā nodarbībā "Visaptverošā ķīmija"!  Relaksētā atmosfērā interesanti un saprotoši stāstīsim par tieši to, kāpēc ķīmija ir saistoša un aizraujoša!
Pēc nodarbības varēsim turpināt sarunas pie vieglām uzkodām un siltiem dzērieniem (pateicību izsakām SIA "Armgate").
Nodarbība notiks RTU MLĶF E. Gudrinieces (445.) auditorijā."

Lasīt visu rakstu

Sagatavošanas kursi ķīmijā vidusskolēniem

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) organizē sagatavošanas kursus ķīmijā. Nodarbību mērķis ir sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus  studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU, kā arī palīdzēt sagatavoties valsts centralizētajam eksāmenam ķīmijā. Paredzētas divpadsmit nodarbības katra četru akadēmisko stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi, atbildes uz kuriem ...

Lasīt visu rakstu

Vidusskolēni bufersistēmu pētīšanu sākot.

Nodarbības Visaptverošā ķīmija

Rīgas Dabaszinību skolas pulciņa “Visaptverošā ķīmija” nodarbībās var piedalīties skolēni no 9. līdz 12. klasei. Nodarbību laikā būs iespēja iepazīt dažādas analītiskās metodes, praktizēties organiskajā un neorganiskajā sintēzē, kā arī izprast dažādus ķīmisko pārvērtību pamatprincipus. Mācību gada laikā notiks dažādas ekskursijas, lai vairāk iepazītu ne tikai zinātnes, bet arī ražošanas nozares Latvijā. Praktiski būs iespēja darboties dažādās RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes laboratorijās un ...

Lasīt visu rakstu

 

 

 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte ir nacionālais ķīmijas, materiālzinību un ķīmijas tehnoloģijas centrs. Fakultātes mācību spēki nodrošina bāzes izglītību ķīmijā, materiālzinātnē un fizikā visiem RTU studentiem. Šeit strādā augsti kvalificēti pasniedzēji. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte piedāvā akadēmiskās un profesionālās studijās bakalauru, maģistru, inženieru un doktorantu programmās.
Zinātnisko pētījumu apjoma un finansējuma ziņā fakultāte ir līderis RTU. Studenti, kuru kopējais skaits fakultātē pārsniedz 500, aktīvi iesaistās zinātniskajā darbā.

Comments are closed.